Sulje tulostustila
Kirjaudu

Ammattina esimies

 Pekka Järvinen

Teos antaa esimiehille välineitä työssään kehittymiseen. Kirjan lähtökohtana on, että hyvä esimiestyö ei ole ensisijaisesti persoonakysymys, vaan kyse on tehtävästä, jonka suorittamiseen organisaation tulee antaa riittävät välineet, koulutus, valtuudet ja resurssit. Kirjan keskeisinä tarkastelukohteina ovat: · Miten esimies oppii käyttämään persoonallista auktoriteettiaan ja ottamaan tarvittavan johtajuuden? · Kuinka erilaiset esimiespersoonallisuudet oppivat tunnistamaan omat vahvuutensa ja heikkoutensa ja pääsevät niiden herraksi? · Millaisia defenssimekanismeja työyhteisöillä ja tiimeillä voi olla ja miten niitä käsitellään? Kirja selkiyttää, mitä hyvä johtaminen vaatii esimieheltä ja mitä organisaatiolta. Teoksen avulla lukija voi peilata ja arvioida omaa esimiesrooliaan ja johtamiskäyttäytymistään sekä löytää omia vahvuuksiaan ja kehittämistä vaativia alueita. Lisäksi organisaatioiden johtamisesta vastaavat voivat kirjan kautta puntaroida organisaationsa johtamisen laatua ja käytäntöjä sekä kehittämistarpeita.

Vuosi:2008
ISBN:978-952-63-2744-0
Verkkokirjahyllyssä:Arkisto

Tilaa VerkkokirjahyllyTilaa BisneskirjastoTilaa Sijoituskirjasto
Kokeile veloituksetta
Katso myös
Fokus
Talousfokus, VerotusfokusFokus
Arvonlisäverotus
Auvo Nieminen, Leena Äärilä, Raimo Anttila, Mika Jokinen
180,00 €
JuridiikkafokusFokus
Verkkokirjahylly
Fokus
Fokus
Talousjohtaminen
Jukka Pellinen