Sulje tulostustila
Kirjaudu

Perhe- ja jäämistöoikeuden perusteet

 Urpo Kangas

Teos antaa selkeän yleiskuvan käytännössä yleisimmistä perhe- ja jäämistöoikeudellisista tilanteista ja teos soveltuukin erinomaisesti oppikirjaksi. 

Kirjan perheoikeuden alaan kuuluvassa osassa selvitetään keskeiset periaatteet
• isyyslainsäädännöstä
• adoptiosta
• lasten huollosta
• lastensuojelusta
• lapsen elatuksesta ja
• nimioikeudesta.

Perhevarallisuusoikeuden ydinalueeseen kuuluvista asioista käsitellään muun muassa
• avio- ja avopuolisoiden varallisuussuhteita
• parisuhteen purkautumista eron tai puolison kuoleman johdosta
• perintöoikeutta
• testamenttioikeutta ja
• edunvalvontaa.

Tämän lisäksi teoksessa käydään läpi myös harvinaisempia tulkintatilanteita, joten teoksesta hyötyvät myös perhe- ja jäämistöoikeuden ammattilaiset.

Vuosi:2013
ISBN:978-952-14-2245-4
Verkkokirjahyllyssä:Arkisto

Tilaa VerkkokirjahyllyTilaa BisneskirjastoTilaa Sijoituskirjasto
Kokeile veloituksetta
Katso myös
Fokus
Talousfokus, VerotusfokusFokus
Arvonlisäverotus
Auvo Nieminen, Leena Äärilä, Raimo Anttila, Mika Jokinen
180,00 €
JuridiikkafokusFokus
Verkkokirjahylly
Fokus
Fokus
Talousjohtaminen
Jukka Pellinen