Sulje tulostustila
Verkkokirjahylly

Tulkinnan taito

Tulkinnan taito -kirja on oikeusajattelun systeemisidonnaisuuden ja sen teoreettisten perusteiden analyysia. Teoksessa asetutaan puolustamaan setä eurooppalaisen oikeusajattelun traditiota, jota voi luonnehtia ius communen paluuksi. Eurooppalaisia lakeja harmonisoidaan, mutta eurooppalaista oikeutta leimaa nyt, kuten monesti ennenkin, kulttuurinen pirstaleisuus. Toisaalta sen yhtenäisyyttä ylläpitää yleiseurooppalainen. oikeustieteen traditio, jonka juuret ovat antiikin Roomassa. Kirjan taustalla olevaa ajatustapaa voidaan luonnehtia mannereurooppalaiseksi. Tulkinnan taito on yritys paikantaa niitä teoreettisia lähtökohtia, joiden varaan roomalaisesta oikeudesta lähtevä oikeusdogmatiikka ja oikeudellinen ratkaisutoiminta rakentuvat. Näkökulma on tärkeä, sillä common law -perinteeseen pohjautuva angloamerikkalainen teoria on viime vuosina usein hallinnut suomalaistakin oikeusajattelua.

Vuosi:2006
ISBN:9789526328447
Verkkokirjahyllyssä:Arkisto

Tilaa VerkkokirjahyllyTilaa BisneskirjastoTilaa Sijoituskirjasto
Kokeile veloituksetta