Sulje tulostustila
Kirjaudu

Poliisilaki

 Klaus Helminen,  Matti Kuusimäki,  Satu Rantaeskola

Vuoden 2014 alussa tulee voimaan uusi poliisilaki osana poliisialaa koskettavaa merkittävää lainuudistuspakettia. Poliisilaki -teos on tuon lain yleistajuinen kommentaari, jossa nykyisin tär-keänä pidettävät perus- ja ihmisoikeusnäkökohdat sekä julkisuuskysymykset saavat huomion.
Poliisilaki-teos on tarkoitettu työkaluksi poliisimiehille sekä avuksi muille poliisin palveluksessa oleville, mutta se soveltuu tietolähteeksi myös rajavartiolaitoksen ja tullin virkamiehille, kuin myös muille julki-sen ja yksityisen turvallisuusalan piirissä toimiville. Teos on hyvä tietolähde myös tuomioistuimissa, syyttäjänvirastoissa ja asianajotoimistoissa.

Vuosi:2012
ISBN:978-952-14-1924-9
Verkkokirjahyllyssä:Rikos- ja prosessioikeus

Tilaa VerkkokirjahyllyTilaa BisneskirjastoTilaa Sijoituskirjasto
Kokeile veloituksetta
Katso myös
Fokus
Talousfokus, VerotusfokusFokus
Arvonlisäverotus
Auvo Nieminen, Leena Äärilä, Raimo Anttila, Mika Jokinen
175,00 €
JuridiikkafokusFokus
Verkkokirjahylly
Fokus
Fokus
Talousjohtaminen
Jukka Pellinen