Sulje tulostustila
Verkkokirjahylly

Hallinto-oikeus

Olli Mäenpää

Päivitetty 29.6.2022
Hallinto-oikeus on kattava ja ajantasainen yleisesitys hallinto- ja virkamiesoikeudesta. Teos tarjoaa päivitetyn kotimaisen ja eurooppalaisen oikeuskäytännön hallinto-oikeuden alalla. Saat jäsennellyn tiedon oikeusturvan perusteista hallinnossa, hallintomenettelystä, viranomaisten toiminnan rajoista ja virkamiesten vastuusta sekä kunnallisesta demokratiasta ja itsehallinnosta. Teoksessa käsitellään myös EU:n vaikutus suomalaiseen hallinto-oikeuteen sekä perusoikeuksien toteutuminen julkisuusperiaatteen, hyvän hallinnon ja oikeusturvan kautta. Teos on tarpeen kaikille kuntien ja valtion viranomaisille, hallintotuomioistuimille ja myös asianajajille ja lakimiehille, jotka hoitavat toimeksiantoja, joissa muutoksenhakureittinä on korkein hallinto-oikeus. Asiantuntija, hallinto-oikeuden emeritusprofessori Olli Mäenpää, päivittää teosta lainsäädännön muutosten ja uuden oikeuskäytännön perusteella. Mäenpää on erikoistunut viime aikoina hyvään hallintoon, julkisuuteen ja oikeusturvaan sekä eurooppalaiseen hallinto-oikeuteen liittyviin kysymyksiin.

Tilaa
Kokeile veloituksetta