Sulje tulostustila
Verkkokirjahylly

Kuntalaki - tausta ja tulkinnat

Heikki Harjula, Kari Prättälä

Täysin uudistetussa kirjassa käsitellään kattavasti uuden lain sisältö ja yhteydet muuhun lainsäädäntöön, mukaan lukien EU-sääntely. Myös lain soveltamista ohjaava oikeuskäytäntö on laajasti mukana. Monet säännökset ovat tulleet jo voimaan. Valmistautuminen vuonna 2017 sovellettaviin uusiin säännöksiin on syytä aloittaa heti. Kirja antaa lähtökohdat muun muassa luottamushenkilöorganisaation, poliittisen johtamisen, johtajasopimuksen ja sähköisen päätöksenteon uudistamiselle. Kirja jakaantuu johdantoon ja kommentaariosaan. Johdannossa käsitellään laajasti kunnallisen itsehallinnon ja kunnallishallinnon perusteita ja periaatteita. Siinä annetaan järjestelmällinen kuva kunnallisoikeudesta ja kuntalaista hallinto-oikeuden erityisenä osana. Kommentaariosassa käydään läpi pykäläkohtaisesti lain sisältö ja pykälän soveltamiseen liittyvä oikeuskäytäntö. Pykäläkommenteissa esitetään myös ratkaisuja käytännön tulkintaongelmiin. Tarkastelua ei ole rajattu kuntalakiin silloin kun soveltamistilanteessa asiaan vaikuttaa myös muu lainsäädäntö. Teos on välttämätön työväline kaikille, jotka tarvitsevat tietoa kunnan toiminnasta, hallinnosta ja päätöksenteosta sekä kuntaa koskevasta peruslainsäädännöstä. Erityisesti teos soveltuu kunnan viranhaltija- ja luottamushenkilöjohdolle, toimielinten puheenjohtajistolle, esittelijöille ja sihteereille sekä kunnanjohtajille, hallintojohtajille ja lakimiehille. Molemmat kirjoittajat ovat tehneet pitkän uran Suomen Kuntaliitossa ja olleet mukana sekä vanhan että uuden lain valmistelussa.

Vuosi:2015
ISBN:9789521425936
Verkkokirjahyllyssä:Julkisoikeus

Tilaa VerkkokirjahyllyTilaa BisneskirjastoTilaa Sijoituskirjasto
Kokeile veloituksetta