Sulje tulostustila
Verkkokirjahylly

Aktiebolag I

Jukka Mähönen, Seppo Villa

Aktiebolag I – Allmänna läror är ett av fyra verk som behandlar aktiebolaget. Fokus ligger här på olika bolagsteorier och allmänna bolagsrättsliga principer som är centrala vid tolkning och tillämpning av aktiebolagslagen. Utöver syftet med bolagets verksamhet, bolagsintresset, likställighet och ledningens skyldigheter behandlas också EU-rättens växande betydelse. Principerna belyses utgående från praktiska exempel som bäst illustrerar de tolkningseffekter som principerna har. För dem som i sitt yrke arbetar med bolagsrättsliga frågor ger verket en förståelse för betydelsen av aktiebolagsrättens allmänna principer och boken ger vägledning i hur principerna ska tolkas. Efter att aktiebolagslagen trädde i kraft har den ändrats i flera omgångar. Dessa lagändringar, de nya revisionslagarna och den nya värdepappersmarknadslagen samt ändringar i EU-direktiv har beaktats i boken. Även färsk rättspraxis och bolagsrättsliga förfaringssätt får riklig uppmärksamhet på sin del. Boken är en viktig informationskälla för praktisk problemlösning för alla dem som har en yrkesmässig koppling till aktiebolagsrätten inom såväl den offentliga som den privata sektorn. Boken är också avsedd för forskare inom området för att stimulera till fortsatt diskussion. Verket fungerar som utgångspunkt för de andra delarna i Aktiebolagsserien, där aktiebolagslagens enskilda bestämmelser är föremål för en detaljerad behandling; kapitalstruktur och finansiering (Osakeyhtiö II – Pääomarakenne ja rahoitus ), Corporate Governance (Osakeyhtiö III – Corporate Governance) och bolaget och beskattning (Osakeyhtiö IV – Osakeyhtiö ja verotus). Jukka Mähönen är professor i rättsvetenskap vid Universitetet i Oslo och Seppo Villa är professor i handelsrätt vid Helsingfors universitet.

Lue lisää

JULKAISUVUOSI

ISBN

20179789521422935

Verkkokirjahyllyssä

Tämä teos kuuluu hyllyihin: Fiducia och annan finsk juridik på svenska

FIDUCIA och annan finsk juridik på svenska är en svenskspråkig hylla i Alma Talents Verkkokirjahylly-tjänst. Hyllan erbjuder svenskspråkig litteratur inom centrala rättsområden skrivna av ledande finska sakkunniga.

Tilaa Verkkokirjahylly Fiducia och annan finsk juridik på svenska

MIKÄ ON VERKKOKIRJAHYLLY

Verkkokirjahyllyssä on satoja ammattikirjoja diginä teemahyllyihin jaoteltuina. Hyllyt täydentyvät jatkuvasti uusien kirjojen ilmestyessä. Voit hankkia käyttöösi koko Verkkokirjahyllyn tai yksittäisiä teemahyllyjä tarpeidesi mukaan.

Verkkokaupastamme tilaat kätevästi käyttöoikeuden, kun tarvitset koko palvelun tai yhden hyllyn yhden käyttäjän käyttöön. Useamman käyttäjän käyttöoikeustilauksissa voit kääntyä myyntitiimimme puoleen.

Tutustu ValikoimaanTutustu ValikoimaanTutustu ValikoimaanKokeile veloituksetta


Suomen laajin verkkokirjahylly


Laadukas valikoima


Lue silloin kun sinulle sopii