Sulje tulostustila
Kirjaudu

Johdatus varallisuusoikeuteen

 Janne Kaisto,  Tapani Lohi

Teoksessa annetaan systemaattinen kuva varallisuusoikeuden keskeisistä kysymyksistä. Erityistä huomiota kiinnitetään varallisuusoikeuden yleisiin oppeihin ja oikeudellisen ajattelun perusteisiin. Tarkastelussa on pyritty riittävään konkreettisuuteen käsittelemällä ongelmia esimerkkitapausten avulla. Teoksessa tarkastellaan muun muassa:
• oikeustoimioppia 
• velkasuhteita koskevia kysymyksiä, kuten oikeaa suoritusta, kuittausta ja velan vanhentumista 
• omistajanvaihdokseen liittyviä ongelmia 
• irtaimen esineen kauppaa 
• oikeussuhteen osapuolen avioliiton tai väliin tulevan kuolemantapauksen vaikutusta varallisuussuhteisiin. 

Teos sopii erinomaisesti oppikirjaksi, mutta siitä on hyötyä myös valmiille käytännön lakimiehille. Teoksessa paneudutaan peruskysymysten ohella moniin sellaisiin ongelmiin, jotka on nykyisessä oikeuskirjallisuudessa jätetty vähälle huomiolle.

Vuosi:2013
ISBN:978-952-14-2244-7
Verkkokirjahyllyssä:Siviilioikeus

Tilaa VerkkokirjahyllyTilaa BisneskirjastoTilaa Sijoituskirjasto
Kokeile veloituksetta
Katso myös
Fokus
Talousfokus, VerotusfokusFokus
Arvonlisäverotus
Auvo Nieminen, Leena Äärilä, Raimo Anttila, Mika Jokinen
180,00 €
JuridiikkafokusFokus
Verkkokirjahylly
Fokus
Fokus
Talousjohtaminen
Jukka Pellinen