Sulje tulostustila
Kirjaudu

Käytännön työoikeutta esimiehille

 Markus Äimälä,  Johan Åström,  Mikko Nyyssölä

Teoksessa käsitellään selkeällä tavalla tavallisimmat esimiehen työssä esiin nousevat työsuhdekysymykset, kuten työsopimuksen tekeminen, lomat ja lakisääteiset vapaat, irtisanominen, lomauttaminen, yhteistoiminta sekä työttömyys- ja eläketurvan pääkohdat. Kirja antaa vastauksia myös ylitöitä, poissaoloja ja palkkaa koskeviin kysymyksiin. Teos on luotettava ja ajantasainen käsikirja työsuhdekysymyksistä perustietoa tarvitseville ja henkilöstöasioita hoitaville henkilöille. Teoksen uudistetussa painoksessa on huomioitu lainsäädännön muutokset, kuten sosiaalivakuutusmaksujen tarkastukset ja muutokset perhevapaissa.

Vuosi:2012
ISBN:978-952-63-2774-7
Verkkokirjahyllyssä:Arkisto

Tilaa VerkkokirjahyllyTilaa BisneskirjastoTilaa Sijoituskirjasto
Kokeile veloituksetta
Katso myös
Fokus
Talousfokus, VerotusfokusFokus
Arvonlisäverotus
Auvo Nieminen, Leena Äärilä, Raimo Anttila, Mika Jokinen
175,00 €
JuridiikkafokusFokus
Verkkokirjahylly
Fokus
Fokus
Talousjohtaminen
Jukka Pellinen