Sulje tulostustila
Verkkokirjahylly

Euroopan ihmisoikeussopimus

Matti Pellonpää, Antti Tapanila, Pasi Pölönen, Monica Gullans

Käytännön käsikirjaksikin sopiva, runsaasti oikeustapauksia sisältävä teos on ainoa kattava suomenkielinen yleisesitys Euroopan ihmisoikeussopimuksesta. Kirja käsittelee perusteellisesti mm. ihmisoikeussopimuksen kansainvälistä valvontaa sekä sopimuksessa ja sen lisäpöytäkirjassa turvattuja oikeuksia: mm. kidutuksen kieltoa, syrjinnän kieltoa, oikeutta vapauteen ja turvallisuuteen, omaisuudensuojaa, oikeutta oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin sekä uskonnon- ja sananvapautta. Kaikkien viranomaisten on turvattava ihmis- ja perusoikeuksien toteutuminen. Tässä suhteessa hyvin keskeinen on Euroopan ihmisoikeussopimus, jonka merkitys Suomen kannalta on kasvanut entisestään Suomea vastaan annettujen langettavien tuomioiden myötä. Sopimus velvoittaa ja koskee tavalla tai toisella kaikkia hallinnonaloja ja kaikkia kotimaisia tuomioistuimia. Tieto Euroopan ihmisoikeussopimuksen tulkinnasta ja tuomioistuinkäytännöstä onkin lainsoveltajan kannalta yhtä tärkeää kuin kansallisen sääntelyn ja käytännön tuntemus. Euroopan ihmisoikeussopimus on käytännön käsikirjaksikin sopiva kattava suomenkielinen yleisesitys Euroopan ihmisoikeussopimuksesta. Kirja käsittelee perusteellisesti ihmisoikeussopimuksen uudistunutta valvontajärjestelmää sekä sopimuksessa turvattuja oikeuksia: muun muassa omaisuudensuojaa, oikeutta oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin sekä uskonnon- ja sananvapautta. Teoksessa on käsitelty laajasti myös EU:n perusoikeusjärjestelmää ja sen suhdetta sopimukseen, samoin vireillä olevaa hanketta EU:n liittymisestä sopimuksen osapuoleksi. Kotimaista relevanttia oikeuskäytäntöä on käsitelty aiempaa laajemmin.

Vuosi:2012
ISBN:9789521418532
Verkkokirjahyllyssä:Arkisto

Tilaa VerkkokirjahyllyTilaa BisneskirjastoTilaa Sijoituskirjasto
Kokeile veloituksetta