Sulje tulostustila
Kirjaudu

Yhdenvertaisuus osakeyhtiössä

 Ville Pönkä

Osakkeenomistajan suoja yhtiön muiden osakkeenomistajien ja johdon väärinkäytöksiä vastaan rakentuu pitkälti niin sanotun yhdenvertaisuusperiaatteen varaan. Yhdenvertaisuus osakeyhtiössä - kirjassa vastataan muun muassa kysymyksiin: - mikä on yhdenvertaisuusperiaate - miten se suojaa osakkeenomistajia - mikä on vähemmistösuojajärjestelmän teoreettinen perusta - miten vähemmistösuoja on osakeyhtiölaissa toteutettu - miten sitä olisi mahdollista parantaa. Lisäksi kirjassa tarkastellaan laajasti yhdenvertaisuusperiaatteen soveltamisalaa ja soveltamisedellytyksiä, periaatteen käytännön soveltamistilanteita sekä sen rikkomisen seuraamuksia. Kirja sisältää paljon käytännön esimerkkejä ja siinä on otettu perusteellisesti huomioon myös aihetta koskeva ulkomainen aineisto. Yhdenvertaisuus osakeyhtiössä on tärkeä tietolähde kaikille yhtiöoikeudellisten asioiden kanssa työskenteleville lakimiehille.

Vuosi:2012
ISBN:978-952-63-1125-8
Verkkokirjahyllyssä:Arkisto

Tilaa VerkkokirjahyllyTilaa BisneskirjastoTilaa Sijoituskirjasto
Kokeile veloituksetta
Katso myös
Fokus
Talousfokus, VerotusfokusFokus
Arvonlisäverotus
Auvo Nieminen, Leena Äärilä, Raimo Anttila, Mika Jokinen
175,00 €
JuridiikkafokusFokus
Verkkokirjahylly
Fokus
Fokus
Talousjohtaminen
Jukka Pellinen