Sulje tulostustila
Kirjaudu

Potilastiedot ja poliisin tiedonhankinta

Tiedonsaantioikeutta sääntelevien normien hallintaa koskevien teoreettisten kysymysten lisäksi kirjassa käsitellään perusteellisesti potilaan tiedonsaantioikeuden syntymistä ja tiedonsaantioikeuden toteuttamisen kannalta keskeisiä seikkoja, kuten tietojen antajaa, antamisajankohtaa, antamistapaa, maksullisuutta ja kielikysymystä. Niin ikään kirjassa selvitetään annettavan informaation sisältöä, tiedonsaantioikeuden rajoittamista sekä potilaan oikeussuojaa ja terveydenhuoltohenkilöstön vastuuta tiedonsaantioikeuden rikkomistapauksissa. Teoksessa esitetyt tulkintakannanotot perustuvat kotimaisen lainsäädännön sekä oikeus- ja hallintokäytännön analyysin ohella mm. Euroopan neuvoston biolääketiedesopimuksen määräyksiin. Esityksen tieteellisistä lähtökohdista ja sitoumuksista huolimatta teoksella on huomattavaa käytännön merkitystä. Se on tärkeä työväline terveydenhuollon henkilöstölle, terveydenhuollon hallinnossa toimiville virkamiehille, potilasasiamiehille ja lakimiehille.

Vuosi:2007
ISBN:978-952-63-2820-1
Verkkokirjahyllyssä:Arkisto

Tilaa VerkkokirjahyllyTilaa BisneskirjastoTilaa Sijoituskirjasto
Kokeile veloituksetta
Katso myös
Fokus
Fokus-teoksetFokus
Arvonlisäverotus
Auvo Nieminen, Raimo Anttila, Leena Äärilä, Mika Jokinen
189,00 €
Fokus-teoksetFokus