Sulje tulostustila
Fokus

Eurooppaoikeus ja sisämarkkinat

Juha Raitio

Eurooppaoikeus ja sisämarkkinat on markkinoiden kattavin, ajankohtaisin ja perusteellisin suomenkielinen esitys eurooppaoikeudesta ja sisämarkkinoiden toiminnasta. Teoksessa selvitetään aluksi yleistajuisesti Euroopan integraatiokehityksen vaiheita, toimielimiä ja päätöksentekojärjestelmää. Integraatiokehityksen historiaa koskevaan esitykseen on lisätty ajankohtainen Euroopan velkakriisiä ja vakausvälineitä koskeva osio. EU:n toimielimien esittelyssä otetaan huomioon kesän 2013 muutokset, joita Kroatian EU-jäsenyys on aiheuttanut. Sitten keskitytään unionin oikeussuojakeinoihin ja laintulkintaan. Oikeussuojakeinojen osalta vuonna 2012 laaditun uuden unionin tuomioistuimen työjärjestyksen merkitys otetaan huomioon. EU-oikeuden normijärjestelmä ja keskeiset periaatteet käsitellään runsain oikeustapausesimerkein. Ajankohtaisena kysymyksenä käsitellään perusoikeuskirjan sitovuutta koskevaa oikeuskäytäntöä. Varsinkin periaatteita koskevien oikeustapausesimerkkien valinnassa on runsaasti päivityksiä. Varsin keskeinen osa teosta on sisämarkkinoiden perusvapauksien esittely sekä lopuksi uusi esitys valtiontuista, SGEI-palveluista, julkisista yrityksistä ja julkisista hankinnoista. Perusvapauksien osalta etenkin palveluiden vapaata liikkuvuutta ja sijoittautumisvapautta koskeva uusi oikeuskäytäntö korostuu. Suurin uudistus teoksessa liittyy sisämarkkinoiden perusvapauksien ja SEUT 106 ja 107 artikloiden yhteyksien havainnollistamiseen. Näin saadaan sisämarkkinaoikeuden sääntelystä entistä kattavampi ja tarkempi kokonaiskuva.

Vuosi:2015
ISBN:9789521419430
Verkkokirjahyllyssä:Julkisoikeus

Tilaa VerkkokirjahyllyTilaa BisneskirjastoTilaa Sijoituskirjasto
Kokeile veloituksetta