Sulje tulostustila
Verkkokirjahylly

Sijoitustuotteiden markkinoinnin sääntely

Sijoitustuotteiden markkinoinnin oikeudellinen sääntely on maassamme melko uutta ja perustuu pitkälle periaatteisiin, jotka ovat syntyneet muiden hyödykkeiden markkinointioikeudellisten ratkaisujen pohjalta. Sijoitustuotteet hyödykkeinä ovat kuitenkin erityisasemassa markkinointioikeudellisessa sääntelyssä, sillä mm. sijoittajien päätöksenteko perustuu lähes yksinomaan abstraktiseen tietoon sijoitustuotteen arvoon vaikuttavista tekijöistä. Pääpaino on erilaisten kiellettyjen ja sallittujen markkinointikeinojen arvioinnissa. Taustaksi selvitetään erilaisia sijoituskohteita, sijoituskäyttäytymistä ja sijoitustuotteiden markkinoinnissa huomioon otettavia tekijöitä. Tarkastelun kohteena ovat myös sijoitustuotteiden markkinointilainsäädäntö sekä markkinoinnin kohderyhmän merkitys lain soveltamisen kannalta. Erityishuomiota kiinnitetään vakuutussidonnaisten tuotteiden ja muiden sijoitustuotteiden erilaiseen sääntelyyn.

Vuosi:2004
ISBN:9789526328331
Verkkokirjahyllyssä:Arkisto

Tilaa VerkkokirjahyllyTilaa BisneskirjastoTilaa Sijoituskirjasto
Kokeile veloituksetta