Sulje tulostustila
Kirjaudu

Lomauttaminen

 Mauri Saarinen

Kirja on lomauttamista koskeva perusteos, jossa asiaa tarkastellaan työoikeudellisesta ja sosiaalioikeudellisesta näkökulmasta. Lomauttamisen perusteiden ja menettelytapojen ohella kirjassa käsitellään erityisesti lomauttamisen palkkahallinnollisia oikeusvaikutuksia. Lomauttamiseen liittyy paljon tulkinnanvaraisuutta etenkin vuosilomapalkan ja vuosilomapäivien laskennassa. Kirjassa selvitetään myös lomautetun työntekijän työttömyysturvaa, joka perustuu työttömyysturvalakiin ja sen perusteella annettuihin viranomaisohjeisiin. 
Lomauttamista koskeva oikeuskäytäntö on pääasiassa 1970- ja 1990-luvuilta, jolloin lomauttamisia viimeksi oli paljon. Sen jälkeen on lomauttamista koskevaa lainsäädäntöä muutettu; esimerkiksi työsopimuslaki, yhteistoimintalaki ja vuosilomalaki ovat kaikki 2000-luvulla säädettyjä lakeja. Teoksessa esitellään relevantti oikeuskäytäntö. Kirjan liitteet helpottavat lomauttamiseen liittyvien asioiden asianmukaista hoitamista yrityksissä.

Kirjoittaja asianajaja, VT, LL.M, Fachanwalt für Arbeitsrecht (Saksa) Mauri Saarinen on yli 30 vuoden ajan syvällisesti perehtynyt työsuhde- ja sosiaalioikeuteen kirjoittajana, luennoitsijana ja käytännön työssä asianajajana.

Vuosi:2016
ISBN:978-952-14-2259-1
Verkkokirjahyllyssä:Työoikeus

Tilaa VerkkokirjahyllyTilaa BisneskirjastoTilaa Sijoituskirjasto
Kokeile veloituksetta
Katso myös
Fokus
Talousfokus, VerotusfokusFokus
Arvonlisäverotus
Auvo Nieminen, Leena Äärilä, Raimo Anttila, Mika Jokinen
175,00 €
JuridiikkafokusFokus
Verkkokirjahylly
Fokus
Fokus
Talousjohtaminen
Jukka Pellinen