Sulje tulostustila
Kirjaudu

Palkkahallinnon säädökset 2014

 Antti Kondelin,  Tomi Peltomäki,  Mirjami Laitinen

Palkkahallinnon säädökset 2014 on palkka- ja henkilöstö-hallinnon ammattilaisille suunnattu säädöskäsikirja. Teos jakautuu ennakkoperinnän, verotuksen ja työoikeuden ajankohtaisia ilmiöitä käsittelevään johdantoon ja laajaan säädösosioon. Johdannossa verotusneuvos Mirjami Laiti-nen ja johtava asiantuntija Tomi Peltomäki sekä Elinkei-noelämän keskusliiton palkkahallinnon asiantuntija Antti Kondelin käyvät läpi vuoden 2014 ennakkoperintään, ve-rotukseen ja työlainsäädäntöön liittyviä ajankohtaisia ky-symyksiä.

Säädösosio sisältää palkkahallinnon toimenkuvassa tarvit-tavan työoikeudellisen sekä verotusta ja ennakkoperintää koskevan lainsäädännön ja keskeiset keskusjärjestöjen tekemät sopimukset ja antamat suositukset.

Vuosi:2014
ISBN:978-952-63-2335-0
Verkkokirjahyllyssä:Arkisto

Tilaa VerkkokirjahyllyTilaa BisneskirjastoTilaa Sijoituskirjasto
Kokeile veloituksetta
Katso myös
Fokus
Talousfokus, VerotusfokusFokus
Arvonlisäverotus
Auvo Nieminen, Leena Äärilä, Raimo Anttila, Mika Jokinen
180,00 €
JuridiikkafokusFokus
Verkkokirjahylly
Fokus
Fokus
Talousjohtaminen
Jukka Pellinen