Sulje tulostustila
Verkkokirjahylly

Markföroreningsansvaret

Casper Herler

Markföroreningsansvaret presenterar förutsättningarna för miljörättsligt återställandeansvar för mark- och grundvattenförorening samt i fråga om förorenade byggnader. Boken redogör för den centralaste rättspraxis och lagstiftning som detta återställandeansvar baserar sig på. I boken analyseras förutsättningarna för bakåtverkande, det vill säga retroaktivt ansvar, på ett sätt som gör boken tillämplig även på andra än miljörättsliga ansvarsfrågor. Därtill redogör boken för möjligheterna till jämkning av miljörättsligt återställandeansvar. I analysen av ansvarsfrågorna beaktas olika företagsarrangemang och fastighetsmarknadspraxis. Casper Herler är verksam som partner vid Asianajotoimisto Borenius and Kemppinen.

Vuosi:2016
ISBN:9789521430237
Verkkokirjahyllyssä:Asuminen ja ympäristöoikeus, Fiducia och annan finsk juridik på svenska

Tilaa VerkkokirjahyllyTilaa BisneskirjastoTilaa Sijoituskirjasto
Kokeile veloituksetta