Sulje tulostustila
Kirjaudu

Markföroreningsansvaret

 Casper Herler

Markföroreningsansvaret presenterar förutsättningarna för miljörättsligt återställandeansvar för mark- och grundvattenförorening samt i fråga om förorenade byggnader. 
Boken redogör för den centralaste rättspraxis och lagstiftning som detta återställandeansvar baserar sig på. I boken analyseras förutsättningarna för bakåtverkande, det vill säga retroaktivt ansvar, på ett sätt som gör boken tillämplig även på andra än miljörättsliga ansvarsfrågor. Därtill redogör boken för möjligheterna till jämkning av miljörättsligt återställandeansvar. I analysen av ansvarsfrågorna beaktas olika företagsarrangemang och fastighetsmarknadspraxis. 

Casper Herler är verksam som partner vid Asianajotoimisto Borenius & Kemppinen.

Vuosi:2008
ISBN:978-952-14-3023-7
Verkkokirjahyllyssä:Asuminen ja ympäristöoikeus, Fiducia och annan finsk juridik på svenska

Tilaa VerkkokirjahyllyTilaa BisneskirjastoTilaa Sijoituskirjasto
Kokeile veloituksetta
Katso myös
Fokus
Talousfokus, VerotusfokusFokus
Arvonlisäverotus
Auvo Nieminen, Leena Äärilä, Raimo Anttila, Mika Jokinen
180,00 €
JuridiikkafokusFokus
Verkkokirjahylly
Fokus
Fokus
Talousjohtaminen
Jukka Pellinen