Sulje tulostustila
Verkkokirjahylly

Tuloverolain kommentaari

Pekka Nykänen, Martti Nieminen

Päivitetty 29.3.2022
Tuloverolaki on tuloverotusta koskeva yleislaki, joka sisältää säännökset henkilökohtaisen tulolähteen eli muun toiminnan tulolähteen tuloksen laskemista, kaikkien tulolähteiden tulosten verotusta ja tappiontasausta koskevat säännökset sekä tuloverotuksen tärkeimmät käsitemäärittelyt. Laki on merkityksellinen luonnollisten henkilöiden, kuolinpesien, yhtymien ja yhteisöjen verotuksessa. Tuloverolain kommentaarissa käsitellään tuloverolain sisältö ja keskeiset tulkintakysymykset pykäläsystematiikan mukaisessa järjestyksessä. Jokaisesta pykälästä avataan sen sanamuoto ja säännöksen tavoitteet sekä tuodaan esiin kunkin pykälän tutkinnassa tarvittava tulkinta-aineisto: lain esityöt, oikeuskäytäntö, oikeuskirjallisuus ja Verohallinnon ohjeet. Teos yhdistää vahvan tutkimuksellisen ja käytännöllisen näkökulman. Teos toimii tärkeimpänä tuloverotuksen perustyökaluna asiantuntijoille yrityksissä, yliopistoissa, korkeakouluissa, hallinnossa ja tuomioistuimissa. KTT, HM Pekka Nykänen toimii Tampereen yliopistossa vero-oikeuden professorina ja KTT, OTM Martti Nieminen toimii Tampereen yliopistossa vero-oikeuden yliopistonlehtorina.

Tilaa
Kokeile veloituksetta
Päivittyvät hakuteokset on kattava valikoima digitaalisia teoksia juridiikan, talouden ja verotuksen aihealueilta. Teoksia päivitetään lainsäädännön muutosten ja uuden oikeuskäytännön mukaisesti – voit siis luottaa siihen, että saat aina tuoreimman tiedon. Teosten sisällöstä ja ajantasaisuudesta vastaavat omien aihealueidensa johtavat asiantuntijat. Käyttöoikeudesta maksat vuosilisenssin. Hintaan vaikuttavat tilattujen teosten ja palvelun käyttäjien määrä.