Sulje tulostustila
Kirjaudu

Suomen vahingonkorvausoikeus

 Juha Karhu,  Pauli Ståhlberg

Suomen vahingonkorvausoikeus on kattava ja systemaattinen käsikirja, jossa selvitetään, miten ja millä edellytyksillä sopimussuhteiden ulkopuolella syntyvät vahingot korvataan. Siinä käsitellään muun muassa

- tuottamusta korvausvastuun perusteena
- ankaraa vastuuta
- isännänvastuuta
- vastuuta julkisen vallan käytöstä
- korvattavien vahinkojen lajeja: henkilövahinko, esinevahinko, puhdas varallisuusvahinko, kärsimys
- syy-yhteysvaatimusta
- korvausmäärän laskemista ja kohtuullistamista
- korvaussaatavan vanhentumista.

Teoksessa on hyödynnetty laajasti korkeimman oikeuden ratkaisukäytäntöä ja otettu huomioon EU-oikeuden sekä ihmis- ja perusoikeuksien vaikutus vahingonkorvausoikeuteen. Teos palvelee niin käytännön juristia kuin tutkijaakin ja tarjoaa mahdollisuuden vahingonkorvausoikeuden syvälliseen opiskeluun ja pohjoismaiseen vertailuun.

Vuosi:2013
ISBN:978-952-14-1930-0
Verkkokirjahyllyssä:Siviilioikeus

Tilaa VerkkokirjahyllyTilaa BisneskirjastoTilaa Sijoituskirjasto
Kokeile veloituksetta
Katso myös
Fokus
Talousfokus, VerotusfokusFokus
Arvonlisäverotus
Auvo Nieminen, Leena Äärilä, Raimo Anttila, Mika Jokinen
180,00 €
JuridiikkafokusFokus
Verkkokirjahylly
Fokus
Fokus
Talousjohtaminen
Jukka Pellinen