Sulje tulostustila
Verkkokirjahylly

Vuokraoikeus

Eri vuokratyyppejä - huoneenvuokraa, maanvuokraa ja irtaimen vuokraa - on oikeuskirjallisuudessa käsitelty yleensä erikseen. Tämä teos kokoaa eri vuokratyyppejä koskevan sääntelyn yhteen, jotta lukija voisi paremmin muodostaa kokonaiskäsityksen vuokrasopimuksiin sovellettavista säännöistä ja niitä koskevista yleisistä periaatteista. Yleisten periaatteiden merkitys on erityisen tärkeä irtaimen esineen vuokrassa, jota koskevat lainsäännökset ovat vähäiset. Kutakin vuokratyyppiä koskeva keskeinen erityissääntely käydään läpi; erityisen kattavasti huoneenvuokralakien sekä maanvuokralain merkittävät säännökset. Tarkasteltavia asioita ovat mm. vuokrasopimuksen solmiminen, vuokran maksaminen ja määrä, seuraamukset viivästyksestä ja virheestä, osapuolten velvollisuudet vuokrasuhteen kestäessä sekä vuokrasopimuksen päättyminen irtisanomiseen tai purkamiseen. Kirja on tarkoitettu käsikirjaksi ja apuvälineeksi käytännön lakimiehille ja kaikille vuokrasopimuksia laativille henkilöille.

Vuosi:2006
ISBN:9789526328621
Verkkokirjahyllyssä:Arkisto

Tilaa VerkkokirjahyllyTilaa BisneskirjastoTilaa Sijoituskirjasto
Kokeile veloituksetta