Sulje tulostustila

Alma Talent Sisältöpalveluissa siirrytään käyttämään kirjautumiseen Alma-tunnusta. Lue lisää muutoksesta »

Kirjaudu

Osakeyhtiölaki pienyhtiössä

 Jukka Mähönen,  Seppo Villa,  Antti Säiläkivi

Vuonna 2006 voimaan tulleella uudella osakeyhtiölailla parannettiin erityisesti pienyhtiöiden toimintamahdollisuuksia. Teos kertoo täsmällisesti, mitä erilaisten rajoitusten ja muotomääräysten poistaminen ja keventäminen tarkoittavat pienten yhtiöiden kannalta. Teoksessa kuvataan yksityisen osakeyhtiön elinkaari perustamisesta purkamiseen. Teoksessa painotetaan seikkoja, jotka ovat tunnusomaisia erityisesti yksityiselle, suppeasti omistetulle yhtiölle. Teos on laadittu siten, että yrittäjä tai muu lukija saa nopeasti ja helposti käsityksen osakeyhtiöstä sekä sitä koskevista säännöksistä.

Vuosi:2007
ISBN:978-952-63-2808-9
Verkkokirjahyllyssä:Arkisto

Tilaa VerkkokirjahyllyTilaa BisneskirjastoTilaa Sijoituskirjasto
Kokeile veloituksetta
Katso myös
Fokus
Talousfokus, VerotusfokusFokus
Arvonlisäverotus
Auvo Nieminen, Leena Äärilä, Raimo Anttila, Mika Jokinen
175,00 €
JuridiikkafokusFokus
Verkkokirjahylly
Fokus
Fokus
Talousjohtaminen
Jukka Pellinen