Sulje tulostustila
Kirjaudu

Osakasperusteisten kannustinjärjestelmien verokohtelu

Osakeperusteisten kannustinjärjestelmien verokohtelu tarkastelee osakeperusteisia maksuja koskevia vero-oikeudellisia säännöksiä, niihin liittyviä tulkintaongelmia sekä verosuunnittelumahdollisuuksia. Myös kirjanpitosäännöksiä käsitellään, sillä niiden kautta eri instrumenttien ja tapahtumien ymmärtäminen helpottuu. Tarkastelussa ovat lisäksi Yritysverotuksen kehittämistyöryhmä 2005:n tekemät ehdotukset osakeperusteisten maksujen osalta erityisesti yritysten verotukseen liittyen. Työryhmän tehtävänä oli selvittää IFRS:n ja uuden osakeyhtiölain aiheuttamia muutostarpeita verotukseen. Työryhmän esityksiä analysoidaan kohta kohdalta myös hyvän verojärjestelmän tavoitteiden ja erityisesti neutraalisuuden valossa. Kirjassa selvitetään mm., miten työntekijää verotetaan erilaisia osakeperusteisia kannustinjärjestelmiä käytettäessä ja mikä on yhtiön vähennysoikeus verotuksessa niitä käytettäessä.

Vuosi:2006
ISBN:978-952-63-2803-4
Verkkokirjahyllyssä:Arkisto

Tilaa VerkkokirjahyllyTilaa BisneskirjastoTilaa Sijoituskirjasto
Kokeile veloituksetta
Katso myös
Fokus
Fokus-teoksetFokus
Arvonlisäverotus
Auvo Nieminen, Raimo Anttila, Leena Äärilä, Mika Jokinen
189,00 €
Fokus-teoksetFokus