Sulje tulostustila
Kirjaudu

Muutoksessa

 Katariina Ponteva

Kirja esittelee julkisissa organisaatioissa tehtyjä isoja ja pieniä muutoksia. Muutosta käsitellään inhimillisestä näkökulmasta esitellen henkilöstön tuntoja ja ajatuksia. Esille otetaan sekä esimiesten että työntekijöiden näkökulmat ikäviä asioita kaihtamatta. Samalla huomataan, mitkä muutoksen osa-alueet ja käytännön asiat teettävät erityisen paljon työtä ja mitkä osat muutoksesta onnistuvat helposti. Lukija löytää tarinoista hyviä käytäntöjä, joita voi soveltaen siirtää muihin organisaatioihin. Pehmeiden arvojen muistaminen ja työntekijöiden mukaan ottaminen muutoksen suunnitteluun näyttäisi saavan aikaan parhaan lopputuloksen. Kirja sopii luettavaksi julkisyhteisöissä, joissa organisaatiomuutokset ovat ajankohtainen asia.

Vuosi:2012
ISBN:978-952-63-1732-8
Verkkokirjahyllyssä:Arkisto

Tilaa VerkkokirjahyllyTilaa BisneskirjastoTilaa Sijoituskirjasto
Kokeile veloituksetta
Katso myös
Fokus
Talousfokus, VerotusfokusFokus
Arvonlisäverotus
Auvo Nieminen, Leena Äärilä, Raimo Anttila, Mika Jokinen
175,00 €
JuridiikkafokusFokus
Verkkokirjahylly
Fokus
Fokus
Talousjohtaminen
Jukka Pellinen