Sulje tulostustila
Verkkokirjahylly

Pien- ja mikroyrityksen tilinpäätös

Jarmo Leppiniemi, Timo Kaisanlahti

Kirjassa selvitetään yksityiskohtaisesti ja esimerkkien avulla, millaista tietosisältöä edellytetään pien- ja mikroyrityksen tilinpäätökseltä 1.1.2016 voimaan tulleissa säännöksissä. Kommentaari seuraa pien- ja mikroyrityksen tilinpäätöstiedoista annetun asetuksen (1753/2015) rakennetta normiston avaamiseksi. Kirjassa vastataan muun muassa seuraaviin kysymyksiin: - Miten oikean ja riittävän kuvan vaatimus mikroyrityksessä eroaa muita kirjanpitovelvollisia koskevasta vaatimuksesta? - Milloin toimintakertomus saadaan jättää laatimatta? - Miten olennaisuusperiaatetta tulee noudattaa liitetietojen esittämisessä? - Mihin kohtiin tilinpäätöksessä yritysjohdon tulee kiinnittää huomiota oman vastuunsa kannalta?  Kommentaari avaa uusien helpotusten ja pienyritystä suurempia kirjanpitovelvollisia koskevan kirjanpitoasetuksen (1339/1997) vaatimusten välistä suhdetta. Kirjanpitolautakunnan lausuntojen avulla selvennetään säännösten sisältöä, mutta otetaan myös selkeitä kantoja avoimiin tulkintakysymyksiin. Teos keskittyy asetuksen mukaisesti pien- ja mikroyritystä koskevaan tilinpäätösnormistoon. Käsittelyssä huomioidaan osakeyhtiöiden ohella myös yhdistykset ja säätiöt sekä asunto- ja kiinteistöyhtiöt. Pörssiyhtiöiden ja muiden suuryritysten erityisongelmat on jätetty pois. Kattavana esityksenä kommentaari soveltuu näin yritysjohdon käsikirjaksi tilinpäätöskysymyksissä. Lisäksi laaja esimerkkiaineisto on hyödyllinen pien- ja mikroyrityksen kirjanpitäjälle samoin kuin tilitoimiston henkilöstölle tilinpäätösasiakirjojen valmistelussa.  Kommentaarin ovat kirjoittaneet arvostettu laskentatoimen asiantuntija, professori Jarmo Leppiniemi ja oikeustaloustieteen dosentti Timo Kaisanlahti, joka on toiminut kirjanpitolainsäädännön uudistusryhmän puheenjohtajana.

Vuosi:2016
ISBN:9789521429323
Verkkokirjahyllyssä:Taloushallinto, Tilitoimisto-hylly

Tilaa VerkkokirjahyllyTilaa BisneskirjastoTilaa Sijoituskirjasto
Kokeile veloituksetta