Sulje tulostustila
Verkkokirjahylly

Pien- ja mikroyrityksen tilinpäätös

Jarmo Leppiniemi, Timo Kaisanlahti

Kirjassa selvitetään yksityiskohtaisesti ja esimerkkien avulla, millaista tietosisältöä edellytetään pien- ja mikroyrityksen tilinpäätökseltä 1.1.2016 voimaan tulleissa säännöksissä. Kommentaari seuraa pien- ja mikroyrityksen tilinpäätöstiedoista annetun asetuksen (1753/2015) rakennetta normiston avaamiseksi. Kirjassa vastataan muun muassa seuraaviin kysymyksiin: - Miten oikean ja riittävän kuvan vaatimus mikroyrityksessä eroaa muita kirjanpitovelvollisia koskevasta vaatimuksesta? - Milloin toimintakertomus saadaan jättää laatimatta? - Miten olennaisuusperiaatetta tulee noudattaa liitetietojen esittämisessä? - Mihin kohtiin tilinpäätöksessä yritysjohdon tulee kiinnittää huomiota oman vastuunsa kannalta? Kommentaari avaa uusien helpotusten ja pienyritystä suurempia kirjanpitovelvollisia koskevan kirjanpitoasetuksen (1339/1997) vaatimusten välistä suhdetta. Kirjanpitolautakunnan lausuntojen avulla selvennetään säännösten sisältöä, mutta otetaan myös selkeitä kantoja avoimiin tulkintakysymyksiin. Teos keskittyy asetuksen mukaisesti pien- ja mikroyritystä koskevaan tilinpäätösnormistoon. Käsittelyssä huomioidaan osakeyhtiöiden ohella myös yhdistykset ja säätiöt sekä asunto- ja kiinteistöyhtiöt. Pörssiyhtiöiden ja muiden suuryritysten erityisongelmat on jätetty pois. Kattavana esityksenä kommentaari soveltuu näin yritysjohdon käsikirjaksi tilinpäätöskysymyksissä. Lisäksi laaja esimerkkiaineisto on hyödyllinen pien- ja mikroyrityksen kirjanpitäjälle samoin kuin tilitoimiston henkilöstölle tilinpäätösasiakirjojen valmistelussa. Kommentaarin ovat kirjoittaneet arvostettu laskentatoimen asiantuntija, professori Jarmo Leppiniemi ja oikeustaloustieteen dosentti Timo Kaisanlahti, joka on toiminut kirjanpitolainsäädännön uudistusryhmän puheenjohtajana.

Lue lisää

JULKAISUVUOSI

ISBN

20169789521429323

Verkkokirjahyllyssä

Tämä teos kuuluu hyllyihin: ArkistoTilitoimisto-hylly

Verkkokirjahyllyn Arkistosta löydät kaikki seitsemän vuotta vanhemmat ammattikirjat ja suosittujen kirjojen vanhemmat painokset.

Tutustu hyllyn kirjavalikoimaan

Tilaa Verkkokirjahylly Arkisto

Verkkokirjahyllyn Tilitoimisto-hylly sisältää täsmävalikoiman kirjoja tilitoimistotyöhön.

Tilitoimistoammattilaisena kohtaat yrittäjien ja yritysten haastavia kysymyksiä laidasta laitaan. Milloin kyse on tilinpäätöksestä tai sen suunnittelusta, toiminnan kannattavuudesta tai ennakoinnista tai vaikkapa verotukseen liittyvistä pulmista – kysymysten kirjo on rajaton ja paine asiakkaan ongelman ratkaisuun kova. Työsi laadun ratkaisevat oma osaamistasosi sekä luotettavat ja ajantasaiset tietolähteet.

Alma Talentin Tilitoimisto-hylly sisältää tilitoimistoammattilaisen työssä tarvittavan kirjallisuuden – kätevästi digitaalisena, aina käytettävissäsi. Hakuominaisuuksia hyväksikäyttäen pääset nopeasti ja helposti kulloinkin tarvitsemasi tiedon äärelle. Hylly täydentyy Alma Talentin tilitoimisto-teeman uutuuskirjoilla niiden ilmestyessa.

Tutustu hyllyn kirjavalikoimaan

Tilaa Tilitoimisto-hylly

MIKÄ ON VERKKOKIRJAHYLLY

Verkkokirjahyllyssä on satoja ammattikirjoja diginä teemahyllyihin jaoteltuina. Hyllyt täydentyvät jatkuvasti uusien kirjojen ilmestyessä. Voit hankkia käyttöösi koko Verkkokirjahyllyn tai yksittäisiä teemahyllyjä tarpeidesi mukaan.

Verkkokaupastamme tilaat kätevästi käyttöoikeuden, kun tarvitset koko palvelun tai yhden hyllyn yhden käyttäjän käyttöön. Useamman käyttäjän käyttöoikeustilauksissa voit kääntyä myyntitiimimme puoleen.

Tutustu valikoimaanTutustu valikoimaanTutustu valikoimaanKokeile veloituksetta


Suomen laajin verkkokirjahylly


Täydentyvä valikoima


Lue silloin kun sinulle sopii