Sulje tulostustila
Kirjaudu

Sijoitustuotteiden markkinoinnin sääntely

Sijoitustuotteiden markkinoinnin oikeudellinen sääntely on maassamme melko uutta ja perustuu pitkälle periaatteisiin, jotka ovat syntyneet muiden hyödykkeiden markkinointioikeudellisten ratkaisujen pohjalta. Sijoitustuotteet hyödykkeinä ovat kuitenkin erityisasemassa markkinointioikeudellisessa sääntelyssä, sillä mm. sijoittajien päätöksenteko perustuu lähes yksinomaan abstraktiseen tietoon sijoitustuotteen arvoon vaikuttavista tekijöistä. Pääpaino on erilaisten kiellettyjen ja sallittujen markkinointikeinojen arvioinnissa. Taustaksi selvitetään erilaisia sijoituskohteita, sijoituskäyttäytymistä ja sijoitustuotteiden markkinoinnissa huomioon otettavia tekijöitä. Tarkastelun kohteena ovat myös sijoitustuotteiden markkinointilainsäädäntö sekä markkinoinnin kohderyhmän merkitys lain soveltamisen kannalta. Erityishuomiota kiinnitetään vakuutussidonnaisten tuotteiden ja muiden sijoitustuotteiden erilaiseen sääntelyyn.

Vuosi:2004
ISBN:978-952-63-2833-1
Verkkokirjahyllyssä:Arkisto

Tilaa VerkkokirjahyllyTilaa BisneskirjastoTilaa Sijoituskirjasto
Kokeile veloituksetta
Katso myös
Fokus
Fokus-teoksetFokus
Arvonlisäverotus
Auvo Nieminen, Raimo Anttila, Leena Äärilä, Mika Jokinen
189,00 €
Fokus-teoksetFokus