Sulje tulostustila
Kirjaudu

KILAn ratkaisut ja kirjanpitolaki käytännössä

 Jarmo Leppiniemi

Kirja on kirjanpitolautakunnan lausunnoista ja päätöksistä rakennettu kirjanpitolain soveltamisohje. Kirja sisältää kaikki nykyisen kirjanpitolain voimassa olevien säännösten KILA-tulkinnat lain pykälien mukaan järjestettynä. Sellaiset kirjanpitolautakunnan ratkaisut, jotka sisältävät viittauksia useisiin kirjanpitolain säännöksiin, on selostettu kyseisen säännöksen vaatimusten mukaisesti jokaisen käsitellyn lainkohdan yhteydessä. Kirja on tärkeä apu kaikille, jotka tarvitsevat varmuutta kirjanpitolain oikeasta soveltamisesta ja soveltuu hyvin esim. kirjanpitäjille, laskentaesimiehille, talousjohtajille, tilintarkastajille ja asianajajille. Kirja ratkaisee kulloiseenkin käytännön tilanteeseen liittyvän oikean ohjeen löytämisen.

Vuosi:2012
ISBN:978-952-63-1621-5
Verkkokirjahyllyssä:Arkisto

Tilaa VerkkokirjahyllyTilaa BisneskirjastoTilaa Sijoituskirjasto
Kokeile veloituksetta
Katso myös
Fokus
Talousfokus, VerotusfokusFokus
Arvonlisäverotus
Auvo Nieminen, Leena Äärilä, Raimo Anttila, Mika Jokinen
175,00 €
JuridiikkafokusFokus
Verkkokirjahylly
Fokus
Fokus
Talousjohtaminen
Jukka Pellinen