Sulje tulostustila
Kirjaudu

Tulkinnan taito

Tulkinnan taito -kirja on oikeusajattelun systeemisidonnaisuuden ja sen teoreettisten perusteiden analyysia. Teoksessa asetutaan puolustamaan setä eurooppalaisen oikeusajattelun traditiota, jota voi luonnehtia ius communen paluuksi. Eurooppalaisia lakeja harmonisoidaan, mutta eurooppalaista oikeutta leimaa nyt, kuten monesti ennenkin, kulttuurinen pirstaleisuus. Toisaalta sen yhtenäisyyttä ylläpitää yleiseurooppalainen. oikeustieteen traditio, jonka juuret ovat antiikin Roomassa. Kirjan taustalla olevaa ajatustapaa voidaan luonnehtia mannereurooppalaiseksi. Tulkinnan taito on yritys paikantaa niitä teoreettisia lähtökohtia, joiden varaan roomalaisesta oikeudesta lähtevä oikeusdogmatiikka ja oikeudellinen ratkaisutoiminta rakentuvat. Näkökulma on tärkeä, sillä common law -perinteeseen pohjautuva angloamerikkalainen teoria on viime vuosina usein hallinnut suomalaistakin oikeusajattelua.

Vuosi:2006
ISBN:978-952-63-2844-7
Verkkokirjahyllyssä:Arkisto

Tilaa VerkkokirjahyllyTilaa BisneskirjastoTilaa Sijoituskirjasto
Kokeile veloituksetta
Katso myös
Fokus
Fokus-teoksetFokus
Arvonlisäverotus
Auvo Nieminen, Raimo Anttila, Leena Äärilä, Mika Jokinen
189,00 €
Fokus-teoksetFokus