Sulje tulostustila
Kirjaudu

Rikosoikeuden yleinen osa - Vastuuoppi

 Jussi Tapani,  Matti Tolvanen,  Tatu Hyttinen

Rikosoikeuden ja rikosoikeusjärjestelmän toiminnan ymmärtäminen edellyttää rikosoikeuden keskeisten käsitteiden, periaatteiden ja teorioiden hallintaa. Avain rikosoikeuden systematiikan ymmärtämiseen on rikosoikeudellisen vastuun yleiset edellytykset eli rikosoikeuden yleiset opit. Kyse on vuonna 2013 toisena painoksena julkaistun teoksen uudistetusta ja laajennetusta painoksesta, joka muodostaa systemaattisen ja analyyttisen esityksen rikosoikeuden yleisiä oppeja koskevista kysymyksistä. Kirjassa käsitellään vastuuopin lisäksi rikosoikeuden kriminaalipoliittisia lähtökohtia ja selvitetään laajasti rikosoikeuden oikeuslähde- ja tulkintaoppia. Kirjan kolmannessa painoksessa on otettu huomioon edellisen painoksen jälkeen voimaan tulleet säädösmuutokset, uudet KKO:n ennakkoratkaisut ja uusin oikeuskirjallisuus. Teoksen aiempien kirjoittajien lisäksi tässä painoksessa on ollut kirjoittajana OTT Tatu Hyttinen. Kirja kattaa rikoslain 3–5 luvuissa säädetyt vastuuedellytykset, vastuuvapausperusteet sekä yritys- ja osallisuusopin. Lisäksi teoksessa käsitellään rikosoikeudellista vanhentumista, konkurrenssioppia ja rikoslain alueellista soveltamisalaa. Kirja on sekä perusoppikirja rikosoikeuden yleisistä opeista että asiantuntijan työväline hänen etsiessään vastauksia yleisten oppien tulkintakysymyksiin. Yleisten oppien analyysi on sidottu käytännön ratkaisutoiminnasta esiin nouseviin tyyppitapauksiin.

Vuosi:2019
ISBN:978-952-14-3702-1
Verkkokirjahyllyssä:Rikos- ja prosessioikeus

Tilaa VerkkokirjahyllyTilaa BisneskirjastoTilaa Sijoituskirjasto
Kokeile veloituksetta
Katso myös
Fokus
Fokus-teoksetFokus
Arvonlisäverotus
Auvo Nieminen, Raimo Anttila, Leena Äärilä, Mika Jokinen
189,00 €
Fokus-teoksetFokus