Sulje tulostustila
Kirjaudu

Määräajat ja saatavat työsuhteessa

 Jaana Paanetoja,  Mika Kärkkäinen,  Markus Lohi

Teos on käytännön käsikirja, jossa tarkastellaan keskeisissä työlaeissa säädettyjä määräaikoja, kuten koe- ja irtisanomisajan sekä yhteistoimintalaissa tarkoitetun neuvotteluajan laskemista sekä erilaisten velvoitteiden täyttämisen ajankohtaa. Edelleen teoksessa selvitetään työsuhteen aikaisia, samoin kuin sen päättymisen jälkeen mahdollisesti esitettäviä rahamääräisiä vaatimuksia ja määräaikoja sekä tarkastellaan myös sitä, missä tuomioistuimessa riita voidaan panna vireille.

Vuosi:2019
ISBN:978-952-14-3302-3
Verkkokirjahyllyssä:Työoikeus

Tilaa VerkkokirjahyllyTilaa BisneskirjastoTilaa Sijoituskirjasto
Kokeile veloituksetta
Katso myös
Fokus
Talousfokus, VerotusfokusFokus
Arvonlisäverotus
Auvo Nieminen, Leena Äärilä, Raimo Anttila, Mika Jokinen
175,00 €
JuridiikkafokusFokus
Verkkokirjahylly
Fokus
Fokus
Talousjohtaminen
Jukka Pellinen