Sulje tulostustila
Kirjaudu

Vakuutussopimuslain pääkohdat

 Jaana Norio-Timonen

Vakuutussopimuslain pääkohdat on yleisesitys vuonna 2010 uudistetusta vakuutussopimuslaista. Siinä tarkastellaan muun muassa lain soveltamisalaa ja pakottavuutta, vakuutussopimuksen elinkaarta, vakuutuksenantajan tiedonantovelvollisuutta, vakuutuksenottajapuolen velvollisuuksia sekä vakuutustapahtuman sattumiseen liittyviä kysymyksiä. Oikeus- ja lautakuntakäytäntö sekä esimerkit havainnollistavat lain soveltamista ja ongelmakohtia. 

Teos soveltuu kaikille niille, jotka työssään tai opiskeluissaan ovat tekemisissä vakuutussopimusten kanssa.

Jaana Norio-Timonen toimii vakuutus- ja vahingonkorvausoikeuden professorina Helsingin yliopistossa. Hän on perehtynyt vakuutusalaan paitsi tutkijana myös virkamiehenä hoitaessaan vakuutusalan sääntelyyn ja valvontaan liittyviä tehtäviä.

Vuosi:2010
ISBN:978-952-14-1868-6
Verkkokirjahyllyssä:Arkisto

Tilaa VerkkokirjahyllyTilaa BisneskirjastoTilaa Sijoituskirjasto
Kokeile veloituksetta
Katso myös
Fokus
Talousfokus, VerotusfokusFokus
Arvonlisäverotus
Auvo Nieminen, Leena Äärilä, Raimo Anttila, Mika Jokinen
180,00 €
JuridiikkafokusFokus
Verkkokirjahylly
Fokus
Fokus
Talousjohtaminen
Jukka Pellinen