Sulje tulostustila
Kirjaudu

Sijoittamisen ohjaaminen

 Marika Salo

Kirjan tavoitteena on luoda toimintaohjeita sijoitusneuvonnan parissa työskenteleville. Kirja on tarkoitettu myös sijoittajan työkaluksi – se pyrkii vastaamaan muun muassa siihen, mitä sijoittaja voi odottaa sijoitusneuvonnalta. Sijoitussuositukset ja sijoitusneuvonta ovat sijoittajan informaatiotason turvaamisen kannalta keskeisimmässä asemassa, koska niillä pyritään vaikuttamaan sijoittajan päätöksentekoon ohjaamalla sitä tiettyyn suuntaan.

Vuosi:2016
ISBN:978-952-14-2796-1
Verkkokirjahyllyssä:Taloushallinto, Yritysoikeus

Tilaa VerkkokirjahyllyTilaa BisneskirjastoTilaa Sijoituskirjasto
Kokeile veloituksetta
Katso myös
Fokus
Talousfokus, VerotusfokusFokus
Arvonlisäverotus
Auvo Nieminen, Leena Äärilä, Raimo Anttila, Mika Jokinen
175,00 €
JuridiikkafokusFokus
Verkkokirjahylly
Fokus
Fokus
Talousjohtaminen
Jukka Pellinen