Sulje tulostustila
Kirjaudu

Förvaltningsförfarandets grunder

 Heikki Kulla

Förvaltningsförfarandets grunder är en allmän framställning av de juridiska grunderna för förvaltningsfarandet och förvaltningsverksamheten. Boken handlar om god förvaltning och handläggning av förvaltningsärenden. I boken behandlas särskilt rättsprinciperna inom förvaltningen, förvaltningsförfarandets rättsliga grunder, grundläggande procedurrelaterade rättigheter, elektronisk kommunikation, jävsgrunder, utredning av ärenden, beslutsfattande, verkställighet av beslut och offentlighet. 

Europeiseringen av rättssystemet behandlas också. Dessutom tar författaren ställning till tolkningsproblem i ljuset av ny rätts- och myndighetspraxis och juridisk litteratur. 

Denna bok passar bra som kursbok för universitet och högskolor och kan också användas som juridisk handbok i praktisk förvaltningsverksamhet.

Vuosi:2014
ISBN:978-952-14-2237-9
Verkkokirjahyllyssä:Fiducia och annan finsk juridik på svenska

Tilaa VerkkokirjahyllyTilaa BisneskirjastoTilaa Sijoituskirjasto
Kokeile veloituksetta
Katso myös
Fokus
Talousfokus, VerotusfokusFokus
Arvonlisäverotus
Auvo Nieminen, Leena Äärilä, Raimo Anttila, Mika Jokinen
175,00 €
JuridiikkafokusFokus
Verkkokirjahylly
Fokus
Fokus
Talousjohtaminen
Jukka Pellinen