Sulje tulostustila
Verkkokirjahylly

Yritysoikeus

Seppo Villa, Taina Pihlajarinne, Juha Raitio, Klaus Viitanen, Manne Airaksinen, Johan Bärlund, Jyrki Jauhiainen, Timo Kaisanlahti, Mårten Knuts, Petri Kuoppamäki, Seppo Kymäläinen, Jukka Mähönen

Päivitetty 30.6.2022
Yritysoikeus on arvostettujen asiantuntijoiden kirjoittama kattava esitys yritystoiminnalle keskeisestä lainsäädännöstä. Teoksessa käsitellään laajasti yhtiömuotoja, kirjanpitoa ja tilintarkastusta, arvopaperimarkkinoita, immateriaalioikeuksia, kuluttajansuojaa, kilpailunrajoituksia ja julkisia hankintoja koskevaa lainsäädäntöä. Aiheita käydään läpi yritysten käytännön tarpeita silmällä pitäen siten, että lakien keskeiset määräykset, käytäntö ja ongelmakohtia selventävät oikeustapaukset muodostavat selkeän kokonaisuuden. Teos on hyödyllinen lakimiehille ja asianajajille, jotka tarvitsevat työssään perustietoa yritysoikeuden kentästä. Selkeytensä vuoksi se on myös erinomainen oppikirja.

Tilaa
Kokeile veloituksetta