Sulje tulostustila
Verkkokirjahylly

Paikallinen sopiminen

Petteri Ojanen, Martti Kairinen

Paikallinen sopiminen ja sopimukset -teokseen on koottu tiedot työlainsäädännön sallimasta paikallisen sopimisen alasta ja keinoista. Teos vastaa ajankohtaisen aiheen herättämiin kysymyksiin, kuten: - Mistä asioista voidaan paikallisesti sopia? - Minkälaisia sopimiskeinoja ja -malleja on käytettävissä? - Ketkä voivat olla sopijapuolina? - Millaisia ovat paikallisen sopimisen mahdollisuudet eri aloilla ja sektoreilla? - Millaisia ovat paikallista sopimista koskevat työehtosopimusmääräykset? - Minkälaisia oikeusvaikutuksia paikallisella sopimisella on? - Miten sopiminen voidaan käytännössä toteuttaa? - Miten erimielisyydet voidaan selvittää ja ratkaista? Kirjassa käsitellään työehtosopimuksiin otettuja paikallista sopimista koskevia määräyksiä sekä esitellään käytännön kokemuksia ja sopimiseen liittyvää oikeuskäytäntöä. Havainnolliset asiakirjamallit helpottavat paikallisten sopimusten laatimista.

Vuosi:2015
ISBN:9789521427602
Verkkokirjahyllyssä:Työoikeus

Tilaa VerkkokirjahyllyTilaa BisneskirjastoTilaa Sijoituskirjasto
Kokeile veloituksetta