Sulje tulostustila
Kirjaudu

Pienyhtiön tilinpäätös

 Jarmo Leppiniemi,  Timo Kaisanlahti

Kirja on ajantasaistettu painos ”Pien- ja mikroyrityksen tilinpäätös” -kommentaarista. Teoksessa selvitetään yksityiskohtaisesti ja esimerkkien avulla, millaista tietosisältöä edellytetään pien- ja mikrokokoisen osakeyhtiön tilinpäätökseltä. Uudessa painoksessa kirjoittajat avaavat kirjanpitolautakunnan tuoreimman ohjeistuksen sisältöä ja soveltamiskäytäntöä. Teos täsmentää muun muassa seuraavia kysymyksiä: • Miksi osakeyhtiömuotoinen pienyritys saa jättää toimintakertomuksen laatimatta, mutta sen tulee tarvittaessa antaa toimintakertomusinformaation kaltaisia lisätietoja tilinpäätöksessään? • Milloin mikro-osakeyhtiössä on erikseen kerrottava liitetiedoissaan jatkuvuusperiaatteen toteutumisesta? • Millä tavoin yhtiön hallituksen jäsenet voivat todentaa oman huolellisuutensa tilinpäätöksen käsittelyssä? Pykäläkohtaisen käsittelyn kohteena ovat kaikki pien- ja mikroyritysasetuksen tilinpäätössäännökset. Lisäksi kommentaaria on laajennettu kirjanpitolain samoin kuin osakeyhtiölain merkityksellisten lainkohtien tarkastelulla. Uutena on myös hallituksen jäsenten vastuuta koskeva jakso, jossa kuvataan menettelytapoja sekä vahingonkorvaus- että rikosoikeudellisen vastuuriskin hallitsemiseksi tilinpäätöstä käsiteltäessä.

Vuosi:2018
ISBN:978-952-14-3530-0
Verkkokirjahyllyssä:Taloushallinto

Tilaa VerkkokirjahyllyTilaa BisneskirjastoTilaa Sijoituskirjasto
Kokeile veloituksetta
Katso myös
Fokus
Fokus-teoksetFokus
Arvonlisäverotus
Auvo Nieminen, Raimo Anttila, Leena Äärilä, Mika Jokinen
189,00 €
Fokus-teoksetFokus