Sulje tulostustila
Verkkokirjahylly

Julkiset hankinnat

Saila Eskola, Tarja Krakau, Erkko Ruohoniemi

Teoksessa käsitellään hankintamenettelyt selkeästi ja yksityiskohtaisesti samoin kuin hankinnan tekeminen vaihe vaiheelta suunnittelusta hankintapäätöksen perustelemiseen. Kirjan lopussa on oikeusturvakeinoja koskeva osuus. Pääpaino kirjassa on hankintalain läpikäymisessä, mutta kirjassa esitellään myös merkittäviä oikeustapauksia ja annetaan vastauksia käytännön työssä usein vastaan tuleviin kysymyksiin. Teoksen 3., uudistetussa painoksessa on huomioitu vuoden 2016 hankintalain muutokset, jotka koskevat mm. kynnysarvoja, palveluhankintojen kilpailuttamissäännöksiä, tarjousten vertailuperusteiden asettamista, tarjousten käsittelyä, käyttöoikeussopimusten kilpailuttamista, sidosyksikköhankintojen sääntelyä sekä sopimuskauden aikaisia muutoksia. Teoksessa on myös aiempaa laajemmin käsitelty erityisalojen hankintalaki monimutkaisine soveltamisaloineen, erityisalojen hankintojen ominaispiirteet ja lakiin tulleet muutokset.

Vuosi:2017
ISBN:9789521427206
Verkkokirjahyllyssä:Julkisoikeus, Yritysoikeus

Tilaa VerkkokirjahyllyTilaa BisneskirjastoTilaa Sijoituskirjasto
Kokeile veloituksetta