Sulje tulostustila
Verkkokirjahylly

Suomen vahingonkorvausoikeus

Juha Karhu, Pauli Ståhlberg

Suomen vahingonkorvausoikeus on kattava oikeustieteellinen ja systemaattinen käsikirja, jossa selvitetään, miten ja millä edellytyksillä sopimussuhteiden ulkopuolella syntyvät vahingot korvataan.
Teoksessa käsitellään vahingonkorvausoikeuden taustaa ja kehitystä, tuottamusta korvausvastuun perusteena, tuottamuksetonta eli ankaraa vastuuta, isännänvastuuta, vastuuta julkisen vallan käytöstä, vastuuta yhteisöissä ja elinkeinotoiminnassa, korvattavien vahinkojen lajeja, syy-yhteysvaatimusta ja vastuupiirin rajaamista, korvausmäärän laskemista, rajoittamista ja kohtuullistamista, korvaussaatavan vanhentumista sekä prosessuaalisia seikkoja.

Teoksessa on hyödynnetty laajasti ja monipuolisesti korkeimman oikeuden ratkaisukäytäntöä ja otettu huomioon EU-oikeuden sekä ihmis- ja perusoikeuksien vaikutus vahingonkorvausoikeuteen.

Vuosi:
ISBN:9789521441103
Verkkokirjahyllyssä:Siviilioikeus

Tilaa VerkkokirjahyllyTilaa BisneskirjastoTilaa Sijoituskirjasto
Kokeile veloituksetta