Sulje tulostustila
Verkkokirjahylly

Rikosprosessi

Antti Jokela

Rikosprosessi -teoksessa käsitellään perusteellisesti asianosaisten asemaa ja tehtäviä sekä tuomioistuinten toimintaa rikosasioissa. Teoksessa tarkastellaan myös syyttäjälaitosta, esitutkintaa ja pakkokeinoja, oikeusapua, syyttäjän ja asianomistajan syyteoikeutta ja yksityisoikeudellisten vaatimusten esittämistä syyteasian yhteydessä. Huomiota on kiinnitetty myös rikosasioissa lisääntyvään kansainväliseen yhteistyöhön. Tuomioistuinmenettelyn osalta käsitellään rikosasian vireillepanoa ja valmistelua, pääkäsittelyä, asianosaisten poissaoloa, todistelua, oikeudenkäyntikulujen korvaamista, oikeudenkäyntiaineiston tallentamista, tuomiota ja muutoksenhakua. Teoksessa on otettu huomioon uusin oikeuskäytäntö ja -kirjallisuus sekä useat lainmuutokset, jotka koskevat esimerkiksi esitutkintaa ja pakkokeinoja, asianosaisten oikeusapua, käsittelyn julkisuutta, uutta kirjallista menettelyä käräjäoikeuksissa vähäisten ja tunnustettujen rikosten osalta sekä muutoksenhakua. Kattava ja perusteellinen teos on tarkoitettu apuvälineeksi rikosprosessissa toimiville asianajajille, syyttäjille, tutkintaviranomaisille ja tuomareille sekä oppaaksi opiskelijoille ja kaikille, jotka haluavat perehtyä Suomen nykyiseen rikosprosessiin. Teoksen kirjoittaja Antti Jokela on Turun yliopiston prosessioikeuden professori. Hän on aikaisemmin toiminut myös tuomarina useissa tuomioistuimissa.

Vuosi:2016
ISBN:9789521428814
Verkkokirjahyllyssä:Arkisto

Tilaa VerkkokirjahyllyTilaa BisneskirjastoTilaa Sijoituskirjasto
Kokeile veloituksetta