Sulje tulostustila
Kirjaudu

Riidanratkaisu - Käsikirja yrityksille

 Klaus Nyblin

Riidanratkaisu – Käsikirja yritykselle kuvaa riidanratkaisun kentän yrityslakimiehiä ja yritysjohtoa varten varsinaisten riita-asioiden käsittelystä yleisessä tuomioistuimessa tai välimiesmenettelyssä rikos- ja hallinto-oikeudellisiin prosesseihin asti.

Teoksen aihevalinnat ja painotukset korostavat oikeudellisessa konfliktissa osapuolena olevan yrityksen näkökulmaa: kirjassa annetaan tietoa, opastusta ja vinkkejä nimenomaan niistä asioista, jotka yrityksessä on tärkeää tietää, vaikka konfliktin hoitaminen käytännössä on annettu ulkopuolisen asianajajan tehtäväksi.

Teoksen kirjoittaja, asianajaja Klaus Nyblin toimii osakkaana Ham-marström Puhakka Partnersilla. Hänellä on laaja kokemus paitsi vaa-tivasta riidanratkaisusta myös lääkeoikeudesta, yrityssalaisuuden suo¬jasta, henkilötietojen käsittelystä ja sähköisestä viestinnästä.

Vuosi:2012
ISBN:978-952-14-1861-7
Verkkokirjahyllyssä:Yritysoikeus

Tilaa VerkkokirjahyllyTilaa BisneskirjastoTilaa Sijoituskirjasto
Kokeile veloituksetta
Katso myös
Fokus
Talousfokus, VerotusfokusFokus
Arvonlisäverotus
Auvo Nieminen, Leena Äärilä, Raimo Anttila, Mika Jokinen
180,00 €
JuridiikkafokusFokus
Verkkokirjahylly
Fokus
Fokus
Talousjohtaminen
Jukka Pellinen