Sulje tulostustila
Kirjaudu

Henkilöyhtiöt ja osakeyhtiö

 Seppo Villa

Teoksessa käsitellään yrityksen organisoitumista henkilöyhtiöksi tai osakeyhtiöksi. Teos antaa perusteellisen kuvan avoimen yhtiön ja kommandiittiyhtiön sekä osakeyhtiön keskeisestä sääntelystä, pääomasta, pääoman hallinnasta, rahoituksesta, sallitusta varojen käytöstä ja jaosta, hallinnosta, johdon vahingonkorvausvastuusta,
yhtiön purkamisesta sekä yritysjärjestelyistä.
Kirja vastaa kysymyksiin:
• Miten henkilöyhtiö ja osakeyhtiö perustetaan?
• Miten erilaisia yhtiöitä hallinnoidaan?
• Millainen on omistajan asema yhtiömuodosta riippuen?
• Miten varoja käytetään ja jaetaan sallitulla tavalla?
• Mikä on johdon vastuu?
Uudistetussa painoksessa on huomioitu vuoden 2017 loppuun mennessä muutetut säännökset, oikeuskäytäntö ja -kirjallisuus.

Vuosi:2018
ISBN:978-952-14-3261-3
Verkkokirjahyllyssä:Yritysoikeus

Tilaa VerkkokirjahyllyTilaa BisneskirjastoTilaa Sijoituskirjasto
Kokeile veloituksetta
Katso myös
Fokus
Talousfokus, VerotusfokusFokus
Arvonlisäverotus
Auvo Nieminen, Leena Äärilä, Raimo Anttila, Mika Jokinen
180,00 €
JuridiikkafokusFokus
Verkkokirjahylly
Fokus
Fokus
Talousjohtaminen
Jukka Pellinen