Sulje tulostustila
Kirjaudu

Säätiön tehokkuus - Corporate Governance-säännösten vaikutuksesta säätiön tarkoituksen tehokkaaseen toteuttamiseen

 Ritva Pykäläinen-Syrjänen

Säätiön tarkoituksena on toteuttaa säätäjänsä tahtoa. Säätiöiden asema ja oikeudellinen toimintaympäristö muuttuvat yhteiskunnan ja lainsäädännön kehittymisen myötä. Valtion kyky tuottaa hyvinvointipalveluja on heikentynyt. Kolmannen sektorin, myös säätiöiden, toiminta tukee yhä enemmän valtion tehtävää yhteiskunnan kehittämisessä. Säätiöiden tehokkuus edistää kehittämistä. Teoksessa analysoidaan, kuinka säätiölaki sekä sen rakenne ja säännökset edistävät säätiön tarkoituksen toteutumista. Tutkimustuloksia hyödyntäen arvioidaan lainopillisesti oikeustaloustieteellisestä näkökulmasta säätiölain ja vastaavien osakeyhtiölain säännösten eroja johdon kannustavuudessa toteuttaa säätiön tarkoitusta tehokkaasti. Teoksessa myös nostetaan esille näkemyksiä/keinoja lainsäädännöllisesti lisätä säätiöiden tehokkuutta.

Vuosi:2007
ISBN:978-952-63-2837-9
Verkkokirjahyllyssä:Arkisto

Tilaa VerkkokirjahyllyTilaa BisneskirjastoTilaa Sijoituskirjasto
Kokeile veloituksetta
Katso myös
Fokus
Talousfokus, VerotusfokusFokus
Arvonlisäverotus
Auvo Nieminen, Leena Äärilä, Raimo Anttila, Mika Jokinen
180,00 €
JuridiikkafokusFokus
Verkkokirjahylly
Fokus
Fokus
Talousjohtaminen
Jukka Pellinen