Sulje tulostustila

Alma Talent Sisältöpalveluissa siirrytään käyttämään kirjautumiseen Alma-tunnusta. Lue lisää muutoksesta »

Kirjaudu

Hyötykonfiskaatiokanne

 Jaakko Rautio

RL 10 luvun menettämisseuraamuksia koskeva uudistus tuli voimaan vuonna 2002. Lakiin sisältyy uutena laajennetusta hyödyn menettämisestä annettu säännös, jonka mukaan menetetyksi voidaan tuomita omaisuus, jonka on syytä epäillä olevan peräisin vähäistä törkeämmästä rikollisesta toiminnasta. Teoksessa selvitetään ne rikos- ja prosessioikeudesta ilmenevät edellytykset, joiden perusteella hyöty tai laajennettu hyöty voidaan tuomita menetetyksi. Lisäksi käsitellään seikkoja, jotka estävät menettämisseuraamuksen tuomitsemisen, vaikka perusteet olisivat voimassa. Prosessioikeuden kannalta keskiössä ovat kysymykset vaatimis- ja väittämistaakan voimassaolosta, hyötykonfiskaatiokanteen muuttamisen sallittavuudesta ja mahdollisuudesta nostaa uusi kanne, sekä näihin liittyvistä oikeusvoimakysymyksistä. Lisäksi käsitellään kysymystä toimivaltaisista tuomioistuimista ja niiden kokoonpanoista. Teos on hyödyllinen niin syyttäjille kuin myös tuomareille, asianajajille ja poliiseille.

Vuosi:2006
ISBN:978-952-63-2759-4
Verkkokirjahyllyssä:Arkisto

Tilaa VerkkokirjahyllyTilaa BisneskirjastoTilaa Sijoituskirjasto
Kokeile veloituksetta
Katso myös
Fokus
Talousfokus, VerotusfokusFokus
Arvonlisäverotus
Auvo Nieminen, Leena Äärilä, Raimo Anttila, Mika Jokinen
175,00 €
JuridiikkafokusFokus
Verkkokirjahylly
Fokus
Fokus
Talousjohtaminen
Jukka Pellinen