Sulje tulostustila
Kirjaudu

Hyötykonfiskaatiokanne

RL 10 luvun menettämisseuraamuksia koskeva uudistus tuli voimaan vuonna 2002. Lakiin sisältyy uutena laajennetusta hyödyn menettämisestä annettu säännös, jonka mukaan menetetyksi voidaan tuomita omaisuus, jonka on syytä epäillä olevan peräisin vähäistä törkeämmästä rikollisesta toiminnasta. Teoksessa selvitetään ne rikos- ja prosessioikeudesta ilmenevät edellytykset, joiden perusteella hyöty tai laajennettu hyöty voidaan tuomita menetetyksi. Lisäksi käsitellään seikkoja, jotka estävät menettämisseuraamuksen tuomitsemisen, vaikka perusteet olisivat voimassa. Prosessioikeuden kannalta keskiössä ovat kysymykset vaatimis- ja väittämistaakan voimassaolosta, hyötykonfiskaatiokanteen muuttamisen sallittavuudesta ja mahdollisuudesta nostaa uusi kanne, sekä näihin liittyvistä oikeusvoimakysymyksistä. Lisäksi käsitellään kysymystä toimivaltaisista tuomioistuimista ja niiden kokoonpanoista. Teos on hyödyllinen niin syyttäjille kuin myös tuomareille, asianajajille ja poliiseille.

Vuosi:2007
ISBN:978-952-63-2759-4
Verkkokirjahyllyssä:Arkisto

Tilaa VerkkokirjahyllyTilaa BisneskirjastoTilaa Sijoituskirjasto
Kokeile veloituksetta
Katso myös
Fokus
Fokus-teoksetFokus
Arvonlisäverotus
Mika Jokinen, Auvo Nieminen, Leena Äärilä, Raimo Anttila
180,00 €
Fokus-teoksetFokus