Sulje tulostustila
Fokus

Maakaaren järjestelmä

Matti Ilmari Niemi

Teoksessa käydään yksityiskohtaisesti läpi kiinteistön kauppaa ja muita kiinteän omaisuuden luovutuksia koskevaa sääntelyä. Käsittely tukeutuu lakien esitöihin, oikeuskäytäntöön ja kirjallisuuteen. Säännösten tarkoituksen ja taustojen esittämisen avulla tarjotaan lukijan avuksi linjauksia lain tulkintaan ja käytännön soveltamiseen. Teoksessa käsitellään mm. • kiinteistönkaupan tekeminen, muoto ja vähimmäisedellytykset • sähköinen kauppa . purkavat, lykkäävät ja kielletyt ehdot • esisopimus • kaupan purkaminen • kiinteistönkaupan virheet ja niiden seuraamukset . kiinteän omaisuuden vaihto, lahja ja muu luovutus . käyttöoikeuden luovutus Kirja on systemaattinen ja selkeä ja siksi erinomainen työväline, käsikirja ja oppikirja. Se on teossarjan Maakaaren järjestelmä I-III ensimmäinen osa. Teossarjan muissa osissa aiheina ovat kiinteän omaisuuden kirjaaminen ja lainhuudatus sekä kiinnitys ja panttioikeus. OTT, varatuomari Matti Ilmari Niemi on Itä-Suomen yliopiston varallisuusoikeuden professori. Säännösten tarkoituksen ja taustojen esittämisen avulla tarjotaan lukijan avuksi linjauksia lain tulkintaan. Systemaattisuutensa ja selkeytensä vuoksi teos on erinomainen työväline ja käsikirja.

Vuosi:2016
ISBN:9789521424410
Verkkokirjahyllyssä:Asuminen ja ympäristöoikeus

Tilaa VerkkokirjahyllyTilaa BisneskirjastoTilaa Sijoituskirjasto
Kokeile veloituksetta