Sulje tulostustila
Kirjaudu

PERINTÖ, TESTAMENTTI JA VELKA

 Pekka Tuunainen

Teoksessa tarkastellaan oikeutta kuolinpesässä varallisuusarvoisena omaisuutena sen omistajan, eli perillisen ja testamentinsaajan, maksuhaluttomuus- ja maksukyvyttömyystilanteissa. Velallisen lakimääräistä perimystä ja testamenttiin perustuvaa oikeutta tarkastellaan insolvenssimenettelyissä, erityisesti ulosotossa. Teoksessa selvitetään velallisen oikeus määräillä perinnöstä luovutuksin ja luopumalla sekä sitä, milloin velkojilla on tehokas mahdollisuus reagoida näihin pesäosuusmääräilyihin. Lisäksi käsitellään seikkaperäisesti mm. lesken asemaa, velan vanhentumista, edunvalvontaa ja testamenttisuunnittelun keinoja suhteessa perinnöstä luopumiseen ja perintöön kohdistuvaan ulosmittaukseen.

Vuosi:2015
ISBN:978-952-14-2585-1
Verkkokirjahyllyssä:Perhe- ja perintöoikeus

Tilaa VerkkokirjahyllyTilaa BisneskirjastoTilaa Sijoituskirjasto
Kokeile veloituksetta
Katso myös
Fokus
Fokus-teoksetFokus
Arvonlisäverotus
Auvo Nieminen, Raimo Anttila, Leena Äärilä, Mika Jokinen
189,00 €
Fokus-teoksetFokus