Sulje tulostustila
Kirjaudu

Ennakkopäätökset verotuksessa

 Matti Myrsky

Teoksessa käsitellään verotuksen oikeuslähteitä ja erityisesti ennakkopäätöksiä. Ennakkopäätöksiä tarkastellaan muun muassa niiden syntyprosessin, tulkinnan ja hyödyntämismahdollisuuksien kannalta. Lisäksi teoksessa arvioidaan prejudikaattien merkitystä verotuksen sääntelyjärjestelmässä. Ennakkopäätösten merkitys on kasvanut jatkuvasti verolainsäädännön tullessa yhä nopeatempoisemmaksi ja vaikeammin tulkittavaksi. EU-tuomioistuimen usein vaikeaselkoisilla verotusratkaisuilla on kasvava merkitys niin verolainsäädännön kuin verotus- ja oikeuskäytännön kannalta. Kyky tulkita ennakkopäätöksiä ja ymmärtää niitä on tullut entistä tärkeämmäksi. Asiassa on myös taloudellinen puoli, onhan verotuksessa kysymys rahasta.

Vuosi:2011
ISBN:978-952-14-2473-1
Verkkokirjahyllyssä:Arkisto

Tilaa VerkkokirjahyllyTilaa BisneskirjastoTilaa Sijoituskirjasto
Kokeile veloituksetta
Katso myös
Fokus
Talousfokus, VerotusfokusFokus
Arvonlisäverotus
Auvo Nieminen, Leena Äärilä, Raimo Anttila, Mika Jokinen
180,00 €
JuridiikkafokusFokus
Verkkokirjahylly
Fokus
Fokus
Talousjohtaminen
Jukka Pellinen