Sulje tulostustila
Kirjaudu

Tappiontasaus tuloverotuksessa

 Vesa-Pekka Nuotio

Tappiontasaus tuloverotuksessa on ensimmäinen Suomessa julkaistu teos, jossa keskitytään tarkastelemaan tuloverolain ja verotusmenettelystä annetun lain tappiontasausta koskevien säännösten soveltamista. Tappiolla tarkoitetaan erotusta, joka jää, kun tietyn tulolähteen verotuksessa sovellettavan verolain mukaan verovuodelle jaksotettavista veronalaisista tuloista vähennetään samalle verovuodelle kohdistetut, kyseessä olevan tulolähteen verotuksessa sovellettavan verolain nojalla vähennyskelpoiset menot ja menetykset. Verovuoden 2009 päättyessä tappioita on ollut yli 190 000 yrityksellä ja muulla verovelvollisella. Tappioiden yhteismäärä on ollut lähes 24,7 miljardia euroa, joten tappioilla on suuri merkitys sekä veronsaajille että verovelvollisille.

Vuosi:2015
ISBN:978-952-14-1921-8
Verkkokirjahyllyssä:Taloushallinto, Verotus

Tilaa VerkkokirjahyllyTilaa BisneskirjastoTilaa Sijoituskirjasto
Kokeile veloituksetta
Katso myös
Fokus
Fokus
Arvonlisäverotus
Mika Jokinen, Auvo Nieminen, Leena Äärilä, Raimo Anttila
180,00 €
Fokus