Sulje tulostustila
Kirjaudu

Konsernin sisäisen rahoituksen markkinaehtoisuus

 Anita Isomaa-Myllymäki

Kirjassa käsitellään konsernin sisäisen rahoituksen markkinaehtoisuutta Suomen kansallisen lainsäädännön, verosopimusoikeuden ja eurooppavero-oikeuden näkökulmasta. Huomioon otetaan myös taloustieteen ja rahoituksen näkökulma sekä siirtohinnoitteluoikaisun suhde veron kiertämistä ja peiteltyä osingonjakoa koskevaan sääntelyyn.

Kirja on tärkeä apuväline veroriitojen ehkäisemisessä ja niiden ratkaisemisessa yrityksille ja viranomaisille. Kirja tarjoaa myös apuvälineitä verosuunnitteluun.

Vuosi:2016
ISBN:978-952-14-3021-3
Verkkokirjahyllyssä:Verotus

Tilaa VerkkokirjahyllyTilaa BisneskirjastoTilaa Sijoituskirjasto
Kokeile veloituksetta
Katso myös
Fokus
Talousfokus, VerotusfokusFokus
Arvonlisäverotus
Auvo Nieminen, Leena Äärilä, Raimo Anttila, Mika Jokinen
175,00 €
JuridiikkafokusFokus
Verkkokirjahylly
Fokus
Fokus
Talousjohtaminen
Jukka Pellinen