Sulje tulostustila
Verkkokirjahylly

Suomen kansainvälinen perhe- ja perintöoikeus

Markku Helin

Teos on systemaattinen esitys Suomen kansainvälisestä perhe- ja perintöoikeudesta. Siinä selvitetään oikeudellisia kysymyksiä, joita syntyy, kun perhesuhteella on liittymiä yhtä useampaan valtioon. Kirja etenee alakohtaisesti ja kattaa kansainvälisen parisuhde-, lapsi-, henkilö-, edunvalvonta- ja perintöoikeuden kokonaisuudessaan. Teoksessa selvitetään muun muassa, mitä lakia kansainvälisissä perhetilanteissa on sovellettava ja missä määrin tällaisissa tilanteissa elävät voivat itse vaikuttaa asiaan. Lisäksi tarkastellaan sitä, millä edellytyksillä kansainvälisiä liittymiä sisältävä riita voidaan viedä suomalaisen tuomioistuimen ratkaistavaksi ja mikä merkitys ulkomaisen tuomioistuimen ratkaisulla on Suomessa. Edellä mainittujen kysymysten ohella selvitetään myös sitä, mistä oikea normilähde on kulloinkin löydettävissä. Oikeuslähteiden hallinta on muodostunut viime vuosina entistä tärkeämmäksi, kun säädösten määrä on voimakkaasti kasvanut ja niiden kerroksellisuus on lisääntynyt. Esitystä havainnollistetaan runsailla esimerkeillä. Teoksen käyttökelpoisuutta käsikirjana lisäävät myös sen perusteelliset lainkohta-, oikeustapaus- ja asiahakemistot. Teos on tarkoitettu käsikirjaksi tuomareille, asianajajille,

Vuosi:2015
ISBN:9789521421211
Verkkokirjahyllyssä:Arkisto

Tilaa VerkkokirjahyllyTilaa BisneskirjastoTilaa Sijoituskirjasto
Kokeile veloituksetta