Sulje tulostustila
Kirjaudu

Rahoitusalan sovellukset ja Excel

 Mika Olli Olavi Vaihekoski

Kirjassa syvennetään rahoituksen teoriaosaamista niin yritysrahoituksen kuin eri rahoitusinstrumenttien osalta sekä esitellään mallien käyttöä käytännössä ja niihin liittyviä ongelmia, joihin harvoin riittää aikaa teoriapainotteisilla luennoilla. Kirjan tavoitteena on näyttää käytännön tasolla miten rahoitusteorioita mallinnetaan. Kirjassa käsitellään myös Excelin Visual Basic for Applications -makrokieltä, jota lukija oppii kirjaa lukiessaan miltei huomaamattaan. 

Kirjassa keskityttiin rahoitusalan mallien käyttöön taulukkolaskentaohjelman avulla, mutta se soveltuu myös pelkän rahoitusteorian tietojen syventämiseenkin. Toisaalta kirjasta on hyötyä Excel-osaamisen syventäjänä taloushallinnossa.

Kirja ilmestyy <a href="http://verkkokirjahylly.talentum.fi" target_"blank"Verkkokirjahyllyssä</a> ja sähköisenä eKirjana.

Vuosi:2016
ISBN:978-952-14-2711-4
Verkkokirjahyllyssä:Taloushallinto

Tilaa VerkkokirjahyllyTilaa BisneskirjastoTilaa Sijoituskirjasto
Kokeile veloituksetta
Katso myös
Fokus
Talousfokus, VerotusfokusFokus
Arvonlisäverotus
Auvo Nieminen, Leena Äärilä, Raimo Anttila, Mika Jokinen
175,00 €
JuridiikkafokusFokus
Verkkokirjahylly
Fokus
Fokus
Talousjohtaminen
Jukka Pellinen