Sulje tulostustila
Kirjaudu

Familje- och kvarlåtenskapsrättens grunder

 Urpo Kangas

Familje- och kvarlåtenskapsrättens grunder är en systematisk, heltäckande och uppdaterad framställning av gällande rätt i Finland. Verket är i första hand avsett att användas som lärobok vid grundstudierna i de juridiska fakulteterna. Verket är på samma gång en värdefull rättskälla för var och en som vill ta reda på de centrala rättsprinciperna i familje- och kvarlåtenskapsrätten och bekanta sig med rättspraxis på området.

Vuosi:2015
ISBN:978-952-14-2241-6
Verkkokirjahyllyssä:Fiducia och annan finsk juridik på svenska

Tilaa VerkkokirjahyllyTilaa BisneskirjastoTilaa Sijoituskirjasto
Kokeile veloituksetta
Katso myös
Fokus
Talousfokus, VerotusfokusFokus
Arvonlisäverotus
Auvo Nieminen, Leena Äärilä, Raimo Anttila, Mika Jokinen
180,00 €
JuridiikkafokusFokus
Verkkokirjahylly
Fokus
Fokus
Talousjohtaminen
Jukka Pellinen